KURSUS

KURSUS - Snit en ske

450,00 kr

SNITTEKURSUS - fra råmateriale til køkkenredskab (in English below)

Varighed: 3 ½ time.

Undervisningen finder sted udvalgte dage

Niveau: begynder

Minimum alder: 16 år

Minimum antal deltagere på et hold: 6. Maksimum: 8.

Sted: VÆRKSTEDET (Anders´ værksted), Esromgade 15, i kælderen med nedgang fra gården, 2200 København N.

“Værkstedet – Made by Anders” udbyder snittekursuser med basale snitteteknikker for nybegyndere og let øvede. På kurset fås en introduktion til snitteteknikker, værktøj, træsorter, sikkerhed, form og design, efterbehandling samt gode råd og erfaringer.

Processen går fra råmateriale til køkkenredskab(ske eller lign.). Du starter med, at få udleveret et helt stykke træstamme, hvor vi øver flækketeknik med økse -og at få træet til at flække, som vi ønsker det. Derefter går vi videre med optegning og grov tilhugning af ske (eller lign. køkkenredskab) med økse, hvorefter selve snitteprocessen starter.

Der vil blive vist forskellige teknikker – både at snitte på fastspændte materialer og på håndholdte.

Du vil bl.a. arbejde med økse, flækkekniv, snittekniv, bugthøvl, båndkniv og skekniv.

Alle værktøjer og materialer stilles til rådighed og vi tilstræber, at alle kursister får mindst et færdigt produkt med hjem.

Nye snittedatoer opdateres løbende.

OBS: Hvis kurset ikke bliver fyldt op med min 6 deltagere, så flyttes ens plads automatisk til næst kommende kursus. 

AFBESTILLINGSPOLITIK: Ved afbestilling modtaget mindre end 14 dage før kursusdagen opkræves hele kursusafgiften 

///

HOW TO CARVE A SPOON - from raw material to kitchen utensil

Duration: 3 ½ hours.

The teaching takes place on selected days

Level: beginner

Minimum age: 16 years

Minimum number of participants in a team: 6. Maximum: 8.

Location: VÆRKSTEDET (Anders' workshop), Esromgade 15, in the basement with a descent from the yard, 2200 Copenhagen N.

"VÆRKSTEDET - Made by Anders" offers cutting courses with basic cutting techniques for beginners and those with some experience. The course provides an introduction to cutting techniques, tools and safety, types of wood, form making, design and finishing procedures, as well as good advice from an experienced wood carver.

The process proceeds from raw material to kitchen utensil (spoon or similar). You start by being handed a whole piece of tree trunk on which you will practice splitting techniques with an ax in order to make the wood split in a useful way. We then proceed with marking and rough chopping with an axe, after which the actual carving process begins.

Different techniques will be shown - both carving on clamped materials and on hand-held ones.

You will, among other things, work with an axe, splitting knife, carving knife, bayonet, band knife and spoon knife.

All tools and materials are provided and we aim for all course participants to take home at least one finished product.

New dates are updated continuously.

NOTE: If the course is not filled with at least 6 participants, your place is automatically moved to the next course.

CANCELLATION POLICY: In case of cancellation received less than 14 days before the course day, the full course fee will be charged.


Dato eller Gavekort:

Måske kan du også lide..

Sidst kigget på