KURSUS

SLØJD FOR VOKSNE sep-nov 2024

4.200,00 kr

SLØJD FOR VOKSNE (English translation below)

OBS: Kun pladser på torsdagsholdet fra kl 14-17.00

Har du lyst til at arbejde med træ og lære at bruge traditionelt håndværktøj? Så er vores ugentlige sløjd-hold måske noget for dig. 

HVAD LÆRER DU:
 • Du vil lære at lave klassiske samlinger i træ
 • Du vil bruge håndværktøj som høvle, stemmejern og håndsave.
 • Du vil lære at slibe ovenstående værktøj, så det arbejder optimalt.

HVAD FÅR DU UD AF DET?
 • Glæden ved at skabe håndgribelige ting, bygget i træ, lavet med dine egne hænder.
 • Afstressende fordybelse i et håndværk, hvor hjerne, krop og hænder arbejder tæt sammen.
 • Du vil få færdigheder, som du kan bruge fremover, hjemme hos dig selv, til alverdens træprojekter.

HVILKE PROJEKTER KAN DU LAVE?
Vi er åbne for, at du kan lave projekter efter dine egne idéer, så længe det drejer sig om mindre træprojekter, som er baseret håndværktøj. Det kunne fx være:
 • Svalehalesamlede bakker eller æsker
 • Håndskårne skeer og køkkenredskaber
 • Skamler med gennemborede ben
 • Mindre borde, eller andre små møbler til hjemmet.

FAKTA OM "SLØJD FOR VOKSNE":
 • Foregår ugentligt, 12 tirsdage 18:00-21:00  eller 12 torsdage 14:00 - 17:00  eller kl 18:00 - 21:00 i vores veludstyrede træværksted på Nørrebro.
 • Kursus start i uge 36 2024
 • Adressen er Esromgade 15, kælderen (nedgang fra gården).
 • Undervisere er Anders Andersen (fra Værkstedet-madebyAnders)
 • Alt relevant værktøj, i bedste kvalitet, vil være tilgængeligt.
 • Du kan selv medbringe træ eller købe materialer på værkstedet.
 • Der er plads til 10 kursister på holdet.

Ved spørgsmål er I velkommen til at kontakte Anders.
Tlf: 24460440
Mail: vaerkstedet@madebyanders.dk

 

WOOD WORKING COURSES FOR ADULTS

Do you want to work with wood and learn to use traditional hand tools? Then our weekly course in wood working might be something for you.

 

WHAT YOU LEARN:

You will learn how to make classic assemblies in wood.

You will use hand tools such as planes, tuning irons and hand saws.

You will learn how to sharpen the above tool so that it works optimally.

 

WHAT DO YOU GET OUT OF IT?

The joy of creating tangible things, built in wood, made with your own hands.

Stress-relieving immersion in a craft where brain, body and hands work closely together.

You will gain skills that you can use in the future, at home, for all kinds of wood projects.

 

WHAT PROJECTS CAN YOU DO?

We are open to you making projects according to your own ideas, as long as they are small wood projects based on hand tools. It could be, for example:

Dovetailed trays or boxes

Hand-carved spoons and kitchen utensils

Stools with pierced legs

Smaller tables, or other small furniture for the home.

 

FACTS:

Takes place weekly, 12 Tuesdays 18:00-21:00 or 12 Thursdays 14:00 - 17:00   or  18:00 -21:00  in our well-equipped wood workshop in Nørrebro.

The courses starts in week 36 2024

The address is Esromgade 15, the basement (descent from the yard).

Instructors are Anders Andersen (from Værkstedet-madebyAnders)

All relevant tools in the best quality will be available.

You can bring wood yourself or buy materials at the workshop.

There is room for 10 students on the teams.

 

If you have any questions you are welcome to contact Anders.

Phone: 24460440

Mail: vaerkstedet@madebyanders.dk

 

Periode:
Ugedag:

Måske kan du også lide..

Sidst kigget på